Vidusskolēni sēž skolas solos un risina uzdevumu

Publicitātes foto

Tiešsaistes seminārs “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvē un valsts pārbaudes darbos”

2024. gada 7. februārī plkst. 14.00 notiks Valsts izglītības satura centra tiešsaistes seminārs “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvē un valsts pārbaudes darbos”.

Tiešsaistes seminārā Valsts izglītības satura centra (VISC) Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vadītāja Anita Falka pastāstīs par atbalsta pasākumiem mācību satura apguvē, kā arī iepazīstinās ar metodiskiem ieteikumiem un pieejamiem resursiem veiksmīgākai atbalsta pasākumu īstenošanai.

VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle informēs par atbalsta pasākumu organizāciju valsts pārbaudes darbos, kā arī kārtību, kādā izglītojamos atbrīvo no valsts pārbaudes darbiem.

Babītes vidusskolas speciālā pedagoģe Dace Lapiņa un Rīgas Valdorfskolas direktores vietniece, iekļaujošās izglītības koordinatore Aija Rusaika seminārā dalīsies pieredzē ar labās prakses piemēriem atbalsta pasākumu nodrošināšanā.

Aicinām seminārā piedalīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus.

Tiešsaistes semināra noslēgumā semināra dalībnieki atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. Gaidīsim Jūs mūsu tiešsaistes seminārā!

Semināra tiešraide VISC Facebook lapā.