Foto

Tiešsaistes seminārs tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem „Robotika ar Arduino”

Valsts izglītības satura centrs 14. aprīlī no plkst.10.00 līdz 14.00 organizē profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes semināru Zoom platformā tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem „Robotika ar Arduino”.

Dalībai seminārā pieteikties līdz 2022. gada 12. aprīlim, nosūtot kontaktinformāciju (pilnu vārdu un uzvārdu, darba vietu un e-pastu saziņai un semināra apliecības sagatavošanai) VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajam referentam Jānim Rage-Raģim uz e-pasta adresi: janis.rage-ragis@visc.gov.lv, kontakttālrunis 29512431.

Pēc reģistrācijas laika beigām saite uz semināru tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Darba kārtība