Ir noslēdzies forums ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītām skolām

Ir noslēdzies forums ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītām skolām

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30 skolas un interešu izglītības iestādes ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros šā gada 22. maijā piedalījās forumā “Inovētspēja, transformācija, koprade nākotnes izaugsmei’’, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes  Zinātnes un inovāciju centru.

Foruma dalībniekiem bija iespēja gūt plašāku redzējumu par inovētspēju, dizaina domāšanu, domāt un runāt par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kā arī par plašākas skolēnu pieredzes nodrošināšanu, nepieciešamajām prasmēm nākotnē. RTU koprades telpās skolas varēja gūt praktiskus padomus par inovatīvām pieejām un stratēģijām izmantošanu STEM un vides mācību satura jomā ikdienas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs.

Foruma dalībnieki atzina, ka dalība forumā un praktiskās nodarbībās gūtā pieredze un atziņas radīja lielāku pārliecību par skolotāju gatavību inovācijām un sadarbībai, aprobējot jauniegūto pieredzi un  domājot par veiksmīgākās pieredzes ieviešanu.

PALDIES par līdzdalību un iesaistīšanos foruma organizēšanā un nodrošināšanā:

 • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centram: Paulai Prauliņai, Patrīcijai Prindulei, Linardam Reinim Rozītim!
 • Koprades telpu vadītājiem – Sofijai Katerīnai Jākabsonei, Linardam Reinim Rozītim, Kristiānai Kārkliņai un Vitai Brakovskai.

PALDIES ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Rīgas pašvaldības 6 skolām, kuras forumā dalījās ar pieredzi, iedrošinot pārējos “skatīties pāri apvārsnim”:

 • Rīgas Angļu ģimnāzijai,
 • Rīgas Valdorfskolai,
 • Rīgas 10. vidusskolai,
 • Rīgas 49. vidusskolai,
 • Rīgas 64. vidusskolai,
 • Rīgas 84. vidusskolai.

PALDIES visām ESF projekta Rīgas pašvaldības 30 skolām un sadarbības partneriem – Interešu izglītības iestādēm par veiksmīgu sadarbību īstenot Projekta ietvaros organizētās aktivitātes!

PALDIES par atbalstu:

 • ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vadības grupai -Valsts izglītības satura centram.
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam

PALDIES foruma idejas autorēm un organizētājām:

 • ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatorēm: Zanei Doniņai, Ingai Sidročikai – Bobovičai, foruma moderatorei Vitai Brakovskai

Video šeit - SIA “Vita Art”

Foto galerija šeit -  SIA „SIA Beyond UX”

Galerijas