Skolēnus aicina piedalīties Rīgas atklātajā konferencē - konkursā “Esi inovatīvs!”

Skolēnus aicina piedalīties Rīgas atklātajā konferencē - konkursā “Esi inovatīvs!”

Rīgas 34. vidusskola sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas skolotāju asociāciju un Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju aicina 1. - 6. klašu skolēnus piedalīties Rīgas atklātajā konferencē - konkursā sākumskolas izglītojamajiem “Esi inovatīvs!”. Konference-konkurss norisināsies 22. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas 34. vidusskolā (Kandavas iela 4).

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu iesaisti pētnieciskajā darbībā, kas paaugstina interesi dabaszinātnes un vides jomās, kā arī skolēnu karjeras izvēli tajās.

Konkurss norisinās zinātniskas konferences veidā, kurā tā dalībnieki prezentēs savu pētījumu vai eksperimentu, kā arī atbildēs uz žūrijas un klātesošo jautājumiem.

Iepazīties ar nolikumu! Pieteikums.

Katrā grupā trīs labāko darbu autori saņems diplomus un balvas par uzvaru konkursā, savukārt katrā grupā viena darba autors/autori saņems atzinības rakstus un balvas par veiksmīgu piedalīšanos konkursā.

Līdz 12. aprīlim Rīgas skolu 1.-6. klašu skolēni un viņu skolotāji tiek aicināti pieteikties dalībai konferencē-konkursā “Esi inovatīvs”, nosūtot pieteikuma veidlapu uz e-pastu kkostrjukova@edu.riga.lv

Kontaktpersona: Rīgas 34. vidusskolas ķīmijas skolotāja Karina Kalerija Kostrjukova, kkostrjukova.edu.riga.lv, tālrunis 26121049.