RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārta

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārta Izglītība 25.04.2019. 20.05.2019. - 30.06.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārtu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
neformālās mācīšanās aktivitātēm;
āra dzīves aktivitātēm;
jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena projekta īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvaldes vai profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, izglītojamo pašpārvaldes.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda"  jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2019. gada 25. aprīlim (plkst. 18.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu apmacibas@brfonds.lv, ar norādi „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2019. gada 3. maijā.  Informācija par prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 8. aprīlī plkst. 18.00, jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Projektu darbnīca: no idejas līdz projektam”, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes, apzināt projekta partnerus un precizēt neskaidros jautājumus par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildu informācija pieejama pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2019. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Rezultāti