Aicinām 17. martā piedalīties pieredzes forumā "Vērtēšana skolēnu sniegumam"

Šī gada 17. martā no plkst. 10.00 līdz 14.30 Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) sadarbībā ar Skola2030 organizē pedagogu profesionālās pieredzes forumu "Vērtēšana skolēnu sniegumam". Forums notiks klātienē Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, K. Valdemāra iela 1. 

Foruma mērķis:

  • stiprināt MJK lomu un tīklojumu, izcelt mācību jomu koordinatoru lomu pedagogu pieredzes apzināšanā un popularizēšanā;
  • apzināt labo praksi vērtēšanā un veicināt pedagogu pašrefleksiju par savu profesionālo izaugsmi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas kontekstā – lai domāšanu par labās prakses piemēru varētu izmantot kā paraugu domāšanai par savu darbu.

Pieredzes stāstos dalīsies Rīgas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu skolotāji, skolu mācību jomu koordinatori.

Darba kārtība un pieteikšanās