Ēdināšanas pakalpojums izglītības iestāžu audzēkņiem Covid-19 pandēmijas laikā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nodrošina ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestāžu audzēkņiem arī Covid-19 pandēmijas laikā.

Pašvaldības apmaksāta ēdināšana pirmsskolu audzēkņiem, brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem un pārtikas paku izsniegšana audzēkņiem, kas mācās attālināti, ir Rīgas pilsētas pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, nevis normatīvajos aktos noteikts pienākums.

Ja reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un saslimstību ar Covid-19 kādā no Rīgas iestādēm noteiktai audzēkņu grupai tiek noteikts attālināto mācību periods, kad audzēkņi mācību vielu apgūst mājās attālinātā mācību darba organizācijas formā, tad iestāde sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju organizē pārtikas paku izsniegšanu iestādē izglītojamiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem.

Pārtikas paku izmaksas tiek segtas, nepārsniedzot maksu par pusdienām 1,42 eiro dienā, pirmsskolas obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 1,99 euro dienā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Drošības apsvērumu dēļ pārtikas pakas preču sortimentā nevar tikt iekļauti ļoti daudzi veselīgi un iecienīti pārtikas produkti, kam jānodrošina glabāšana vēsumā – noteiktā temperatūrā un veidā – , kas neveicina produkta mikrobioloģisko bojāšanos. Pārtikas pakas preču sortimentā nevar tikt iekļauti neveselīgi produkti ar palielinātu cukura un sāls daudzumu, kā arī tādi, kas satur krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus utt.

Pārtikas pakas preču sortimentam, to enerģētiskā vērtībai un uzturvērtībai jāatbilst Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumos Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.

Vadoties no Ministru kabineta noteikumu prasībām, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir izstrādājis pārtikas pakas preču sortimenta variantus 5, 10 vai 20 dienām.

Katras nākamās nedēļas pakas pārtikas preču sortiments tiek saskaņots ar iestādes atbildīgo personu ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms izsniegšanas. Informācija par iestādes apstiprināto paku sortimentu izvietota izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem pieejamā vietā (paku izdales vietā).

Pārtikas paku paraugs pirmsskolām

Pārtikas paku paraugs 1.-12. klasēm

Iespēju robežās ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms izsniegšanas plānots veikt izglītojamo vai izglītojamo vecāku aptaujas, lai noskaidrotu attālinātā izglītības procesa laikā nepieciešamo paku skaitu. Gadījumā, ja skolēns/vecāks nevēlas saņemt pārtikas paku ar piedāvāto sortimentu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir lūdzis par to informēt klases audzinātāju vai iestādes administrāciju.

Pārtikas pakas pienākas arī pirmsskolu audzēkņiem obligātajā izglītības vecumā, ja kādā pirmsskolas grupiņā ir noteikta karantīna, un mācības notiek attālināti, kā arī tad, ja vecāki mājsēdes laikā ir izlēmuši bērnu uz bērnudārzu nevest, bet izglītot mājas apstākļos.

Ilustratīvs attēls: unsplash.com.