Nākamajā nedēļā notiks forums “Izglītība izaugsmei 2024”

Nākamajā nedēļā notiks forums “Izglītība izaugsmei 2024”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) š. g. 21. maijā no plkst. 13.00 līdz 17.00 organizē forumu “Izglītība izaugsmei 2024”.

Forumā būs iespēja:

  • dzirdēt iedvesmu stāstus par līdera lomu labas komandas veidošanā un par prasmi veidot dialogu,
  • dzirdēt divus pieredzes stāstus par iestāžu mācīšanās organizācijas veidošanas veiksmēm un izaicinājumiem,
  • apmeklēt STENDU prezentācijas, kur projekta "Mācāmies kopā" dalībiestādes būs sagatavojušas izglītības iestāžu pašreklāmu un dalīsies ar saviem projekta ieguvumiem un rezultātiem.

Aicinām uz forumu! Darba kārtība un pieteikšanās forumam: https://riimc.lv/event/360/view.

Projekta “Mācāmies kopā” komanda